Slag Alphen

Voorkom financieel misbruik ouderen

Bij financiële uitbuiting van ouderen gaat het om situaties waarin “oude bekenden”, familieleden of hulpverleners misbruik maken van de financiën van ouderen. Dit kan bestaan uit het misbruiken van bankrekeningen en bankpasjes, het pinnen van geld voor eigen gebruik, producten voor zichzelf kopen op kosten van de oudere, het wegnemen van geld, sieraden en goederen of te weinig geld beschikbaar stellen voor de dagelijkse boodschappen. Soms wordt de oudere zelfs overgehaald of gedwongen tot een testamentwijziging. Helaas is het niet iets wat ver van ons af staat: ook in Alphen is het voorgekomen.

Het zijn vaak kwetsbare ouderen die het risico lopen, zoals alleenstaande ouderen, ouderen waarvan de partner vroeger de financiën regelde en die zelf minder vaardig zijn met de computer of ouderen die afhankelijk worden van anderen door lichamelijke beperkingen of  (beginnende) Alzheimer of dementie.
Uitbuiting valt niet snel op. Het gebeurt meestal in situaties waarbij geen andere mensen aanwezig zijn. Vaak worden de betreffende ouderen geïsoleerd van anderen. Als ouderen ontdekken dat er iets niet klopt is er vaak sprake van schaamte. Men durft niet gauw hulp in te schakelen.

In de gemeente West Maas en Waal wordt een “Alliantie Veilig Financieel Ouder Worden” opgericht om financiële uitbuiting van kwetsbare ouderen tegen te gaan. De gemeente, welzijnsinstellingen, banken, de woningcorporatie, het sociaal wijkteam, notarissen en huisartsen worden hierbij betrokken. Het is de bedoeling om de mensen meer bewust te maken van het feit dat financiële uitbuiting daadwerkelijk plaatsvindt. Door ouderen te informeren over hoe zij het beste hun financiële zaken kunnen regelen terwijl zij nog fit zijn, door mensen te informeren over signalen van ouderenmisbruik en door de weg te wijzen als er een vermoeden van uitbuiting is.

Bekijk video: Opgelicht door de huishoudhulp
Bekijk video: Opgelicht door de huishoudhulp
Scroll naar boven
Ga naar de inhoud